Bez nasilja, molim!

Još jedna priča o prevenciji nasilja u školi

Archive for the category “Prava deteta”

Prednacrt zakona o pravima deteta

Zaštitnik građana  je povodom Međunarodnog dana deteta, 20. novembra, objavio da je pripremljen Prednacrt zakona o pravima  deteta.

Cilj ovog zakona je da se bezbednost dece podigne na viši nivo, pa je nacrtom, između ostalog, propisano i da roditelji moraju deci mlađoj od 10 godina da obezbede stalni nadzor, a deci mlađoj od 15 godina moraju obezbediti  punoletnog pratioca posle 23 časa. Nacrtom je predviđeno da i srednje obrazovanje bude obavezno, a ne samo osnovno. Niko neće smeti decu fizički da kažnjava…

Osvrt na Prednacrt zakona u članku Zakon će reći kada će dete samo u školu , na sajtu Oceni školu i  Policija će voditi računa da deca ne budu na ulici posle 23 sata, Blic Online.

Advertisements

Post Navigation